Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Põhisissetuleku annetamisest ja kuu ülejäägist

Eeldades, et põhisissetulekust ei saa loobuda, tasuks teostatavusuuringu raames kindlasti püstitada küsimus, kas ja mismoodi peaks inimesele antama võimalus oma põhisissetuleku annetamiseks juhul, kui ta ei pea mingil põhjusel sobilikuks põhisissetulekut vastu võtta ning kas ja mismoodi võiks annetajat selle eest avalikult tunnustada? Välistamata võimalikke alternatiive, tasuks kaaluda järgmisi reegleid: 1. Annetada saab ainult täiskasvanud kodanik ning ainult enda põhisissetulekut. Mistahes annetused oma laste arvelt peaksid olema välistatud. 2. Annetamisele kuulub mitte automaatselt kogu põhisissetulek, vaid eelmise kuu jääk enne uue põhisissetuleku laekumist. Inimesele peab jääma võimalus kasutada oma põhisissetulekut, kui mingil põhjusel muutub muude elatusvahendite kasutamine ootamatult võimatuks. 3. Kui alaealise põhisissetuleku kontole võib koguneda kui tahes suur summa, siis täiskasvanud isiku põhisissetuleku eelmise kuu jääk kuulub igal juhul automaatselt mujale suunamisele. Põhisissetuleku saaja peab otsustama, mis saab tema igakuisest ülejäägist. Annetamine on vaid üks valik loetletud võimalustest: a) ülekanne oma tavalisele pangakontole* b) ülekanne oma lapse/laste/vanemate põhisissetulekukonto(de)le c) annetamine: - riigieelarvesse ilma sihtotstarbeta - elukohajärgsele omavalitsusele ilma sihtotstarbeta - mõne valdkonna toetuseks -- riigieelarves -- KOV eelarves - mõne organisatsiooni tegevuse toetuseks - mõne projekti toetuseks * - siin eeldatakse, et põhisisstulekukontol endal ja vastaval pangakaardil on teatud piirangud, mis muudaks keerukaks põhisissetuleku ebamõistliku kasutamise. Võimalike tunnustamise reeglite väljatöötamisel tuleks pidada silmas seda, et samal ajal, kui ühed võivad olla väga huvitatud oma nime olemasolust mõnes avalikus sponsorite nimekirjas, ei pruugi see teistele üldse olla vastuvõetav. Samas võib igaühel tekkida vajadus dokumendi järele, mis seda annetamist tõendab ning mille autentsuses ei saa kahtlusi tekkida.

  1. Tekitab huvi, miks see peaks oluline olema.. annetada võib ka oma muid varasid ja sissetulekuid ning juba praegu.. igakuise annetuse samas summas võib panna käima pärast laekumist.. see saab olla vaid üleminekuteema, kas ei peaks keskenduma muule.. või on see muudatuse juurutamiseks kuidagi oluline nt rahavoogude juhtimiseks alguses, siis võiks ju pigem minna mingitel alustel järk-järgult

  2. See võib olla annetajale oluline näitamaks, et just kodanikupalk on annetatud. Suures osas on küsimus ka infotehnoloogilises lahenduses. Mingil juhul ei tohiks anda võimalust loobumiseks sellisel moel, et kodanikupalka ei laekugi. Kujutleme sellist perekonnasisest "kokkulepet", et kõik loobuvad, kuna ühel pereliikmel on sissetulekud piisavalt suured, et kõiki ära toita. Tegelikult säilitatakse niimoodi teis(t)e pereliikme(te) sõltuvus suurte sissetulekutega pereliikme rahakotist. Taoline rahakotiahel on aga tihtilugu takistuseks näiteks vägivaldsest peresuhtest lahkumisel. Muide, ühele USA 1970-ndate aastate põhisissetuleku pilootprojektile tegi lõpu konservatiivsete vaadetega elanike protest. Nimelt tuli ilmsiks "halbade abielude" suur hulk, sest sellised rahakotipõhised abielud hakkasid lagunema.