Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Alustama peaks väiksemast kodanikupalgast, nt 100 eurosest.

Hetkel on tulumksuvaba miinimum 500 eur, mis tähendab praeguse 20% tulumaksu juures 100eur. Kui kaotada ära tulumaksuvabastus, vähendada toetusi ja pensioneid 100eur võrra, siis olekski võimalik maksta 100eur/kuu püsisissetulekut. Kodanikupalka, nagu nimigi ütleb, peaksid saama Eestis elavad Eesti kodakondsust ainuksena omavad isikud. See aitaks lahendada kolme probleemi: 1. Tekib topeltkodakondsusega inimesel motivatsioon teisest kodakondsusest loobuda. 2. Tekib määratlemata kodakondsusega, ehk halli passi omanike, tugev motivatsioon Eesti kodakonsuse taotlemiseks. 3. Väheneb vastuseis võõrtööjõu vastu. Mida rohkem võõrtöölisi seda rohkem maksuraha, mida kodanikupalgana laiali jagada.