Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

NB! Paberkandjal saatmiseks uus postiaadress

Kuna algatajate hulgas on ka roheliste erakonna endisi ja praeguseid liikmeid, siis oli juhtkond nõus sellega, et paberkandjal toetusallkirju saadetaks nende postiaadressil. See on Erakond Eestimaa Rohelised Tulika 19 10613 TALLINN Palume võimalusel teavitada allkirjalehe saatmisest ka e-mailitsi jaanus.nurmoja@gmail.com See postiaadress on ka allkirjalehel