Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Idee põhisisuks on nendele veel mitte vanaduspensioniealistele vanavanematele, kes hoiavad oma lapselapsi sissetulek ning tagada neile ravikindlustus. Kindlasti tuleks reguleerida ka sellise tegevuse seos töötuskindlustuse kujunemisega ja muude sotsiaalsete hüvedega. See annaks võimaluse lastevanematel tööturule pöörduda kui nad soovivad.