Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

Andrus Kallastu,

Kommentaarid

Eesti peaks tunnustama Kataloonia iseseisvust

Katalaane on ca 7 korda rohkem kui eestlasi, nad on pika ajaloo vältel palju kannatada saanud ja rõhumist talunud, kuid nad on suutnud säilitada oma näo. Nad peaksid saama oma riigi, kui nad seda soovivad! Neil on oma keel, kultuur, territoorium, lipp ja hümn. Nüüd on vaja tunnustada Kataloonia Vabariiki! Mida me ootame?! EU räägib Hispaania põhiseadusest, kuigi paljud teavad, et see on vananenud (aastast 1978) ega vasta muutunud oludele. EU kardab vahele segada, aga tegelikult peaks EU häbenema oma saamatust!!