Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

Andrus Kallastu,
6 allkirja

Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

Eesti Vabariigi kodanike palve Eesti Vabariigile: tunnustada Kataloonia iseseisvust.

Ettepanek -

Eesti Vabariik, palun tunnusta Kataloonia iseseisvust!

Põhjendus -

Kõik eestlased teavad, et rahvas saab olla vaba ainult oma riigis.

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

  1. Helgi Gustafsson

    Eesti peaks tunnustama Kataloonia iseseisvust

    Katalaane on ca 7 korda rohkem kui eestlasi, nad on pika ajaloo vältel palju kannatada saanud ja rõhumist talunud, kuid nad on suutnud säilitada oma näo. Nad peaksid saama oma riigi, kui nad seda soovivad! Neil on oma keel, kultuur, territoorium, lipp ja hümn. Nüüd on vaja tunnustada Kataloonia Vabariiki! Mida me ootame?! EU räägib Hispaania põhiseadusest, kuigi paljud teavad, et see on vananenud (aastast 1978) ega vasta muutunud oludele. EU kardab vahele segada, aga tegelikult peaks EU häbenema oma saamatust!!