Eesti võttis Venemaa kodanikelt õiguse töötada ja õppida! Эстония лишила российских граждан права работать и учиться!

Sergey Solomko,

Kommentaarid

Eesti võttis Venemaa kodanikelt õiguse töötada ja õppida! Эстония лишила российских граждан права работать и учиться!

Eesti võttis Venemaa kodanikelt õiguse töötada ja õppida! Eesti kaotas välismaalaste seadusest klausli, et praegu ei ole bakalaureuse- ja magistriõppes õppinutel võimalik saada kiireloomulist elamisluba alaliseks elamiseks. Ja seda tehti tagasiulatuvalt kõiki seadusi rikkudes. Selle tulemusel jäid kõik, kes need kolm aastat õppisid ja töötasid, olles koos perega Eestisse kolinud, hüljatud ja nüüd on vaja vaid Venemaale tagasi pöörduda. Ja hariduse elamisloa kallal töötades ei saa nad seda töökohal elamisloa vastu vahetada, kuna Ukraina sõja korraldus kehtestab neile sanktsioonid. Üldiselt kas mine edasi õppima ja haridusega elamisloa tähtaega sul nüüd ei arvestata või lahku! Ja miks me õppisime eesti keelt, kas kohanesime Eestis? Targad ja haritud inimesed, programmeerijad ja teised Eestis töötanud, makse maksnud inimesed on sunnitud lahkuma. Palun kõigil, kes valitsuse nende tegudega ei nõustu ja soovivad muuta Eesti seadusi, aga ka Eesti venekeelse elanikkonna õigusi rikkuvaid seadusi, sellele pöördumisele alla kirjutada!