Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

Tiina Tambaum,
49 allkirja
Uus Eakus

Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

Uutes hooldekodudes projekteerida ruumid  kogukonna ühistegevusteks.  

Ettepanek -

Muuta ehitusseadust selliselt, et hooldekodu tüüpi  ehitistelt nõutaks ehitusloa taotlemisel ehitusprojektis selliseid ruume, kus saab läbi viia kogukonna ühistegevusi. Mõeldud on ruume, kus on tingimused korraldada ühistegevust mitte ainult hooldekodu elanikega või nende jaoks, vaid ruumid, kus saavad hooldekodust väljaspool elavad inimesed teha üheskoos hooldekodu asukatega midagi kogukonna jaoks.  

Põhjendus -

Tegemist on põhimõttega, mis lähtub ideest „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ (community for all ages). Nõuet ehitusprojektile peaks rakendama nii uute hooldekodude planeerimisel kui olemasolevate laiendamisel. Millised kogukonna ühistegevuse ruumid täpselt olema peaks, sõltub iga arhitekti professionaalsusest ja loomingulisusest. Arvestama peab ligipääsetavuse nõudeid, aga ka koostegevuse erinevate vormidega – töö paarides, töögruppides; meeskonnatöö inimestega, kellel on kuulmis- või nägemispuue, esinemis- ja eksponeerimisvõimalused jne.  
Kuigi riigi suund on arendada kohalike omavalitsuste teenuseid selliselt, et inimesel on võimalik elada oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik (ageing in place), tuleb vanemate inimeste osakaalu, sh üksielavate vanemate inimeste osakaalu suurenemise tõttu paratamatult ehitada juurde ka hooldekodu tüüpi ühiskodusid. 
Eesti praegused toetusmeetmed  kogukondadele ja kohalikele omavalitsustele toetavad ühiskonnagruppide (noored, puudega inimesed, vanemaealised) probleemide lahendamist üksteisest eraldiseisvana. On tarvis põhimõttelist muutust – tingimusi ja teenuseid, et arendada keskkonda ja kogukondi, kuhu kõik ligi pääsevad, kus kõikidel inimestel on võimalik panustada, koos tegutseda ja tajuda kuuluvust. Suund „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ annab noortele võimaluse teha vanemate inimestega koostööd ja see omakorda aitab teadvustada iseenda vananemise küsimusi ning parandada kõikide osaliste elukvaliteeti.


Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid