Kodaniku omandis olevale pinnale elama asumiseks ei piisa suulisest lepingust. Politseil peab olema

Tiia Müller,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

Lühike (u 350 tähemärki) või säutsu-lühike (140 tähemärki) sisukokkuvõte – see oleks mõeldud selleks, et algatusi platvormis ja sotsiaalmeedias paremini kajastada

Ettepanek

Mida tahetakse muuta

Põhjendus

Miks see on oluline

Kogu see tekstimaht maksimaalselt 12 000 tähemärki

Kommentaarid