Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustestUus Eakus

Tiina Tambaum,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 50 allkirja

950 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 50 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Tööandjad võimaldavad osavõtu pensionieelikute kursusest.

Ettepanek -

Muuta töölepinguseadust selliselt, et tööandja kohustub tagama töötajale võimaluse osa võtta mitmepäevasest kursusest normaalse vananemise ja pensionile jäämise muutuste teemal. Töötajal säilib palk ja tal kaetakse lähetuskulud. Kursuse kava ja koolituse pakkujad on kinnitanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhjendus -

Inimesed ei saa kohustusliku koolihariduse käigus teadmisi normaalse vanamemise muutustest. Pensioniea lähenedes puuduvad inimesel usaldusväärsed teadmised eesootavatest rollimuutustest ja isikliku vastutuse osast selles. Tööinimesena pole huvi ega vajadust hoida ennast kursis vanuse kasvamisega seotud õiguste, kohustuste, võimaluste ja vajaduste küsimustega. Samas on väga palju teemasid, mille teadvustamine enne pensionile jäämist parandab oluliselt pensionile jäänud inimese elukvaliteeti, sh tervist ja iseseisva toimetuleku võimet. 
 
Mitmetes Euroopa riikides, nt Suurbritannias ja Saksamaal on olemas nn pensionieelikute kursuse (pre-retirement course) läbiviimise edukas kogemus. 
 
Töötaja koolitusel osalemine mõjub positiivselt tööefektiivsusele, sest väheneb teadmatus ja selginevad eesmärgid. Tööandjal on lihtsam rakendada oma organisatsioonis vanusjuhtimise põhimõtteid. 

Kommentaarid