Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

Maria Murakas,
145 allkirja
Manifest kõikidele Eestimaa metsadele.


 Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Oleme kirjutanud, rääkinud ning miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub. Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks on vaja sõlmida ühsikondlik kokkulepe.

1. Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest.
2. Tuleb lõpetada seadustatud lageraied meie looduskaitsealadel.
3. Eesti metsad ja elukeskkond ei tohi sattuda suurtööstusliku tselluloositootmise surve alla. Planeeritava tselluloositehase asukohta, keskkonnamõjusid ning tootmismahte tuleb enne otsustamist põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida.
4. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pole mitte riigi metsade peremees, vaid majandaja. RMK puhul tuleb lahendada huvide konflikt: ise kavandan, ise korraldan raiumise, ise võtan raha endale.
5. Keskkonnaministeeriumi kantsler ei tohi esindada puidutöösturite huve.
6. Eesti metsade statistika tuleb muuta usaldusväärseks. Andmed mittemajandatavate ja majanduspiirangutega kaitsealade metsade kohta peavad olema eraldi esitatud.
7. Lageraiete asemel tuleb rakendada püsimetsandust ühes selleks sobiva tehnikaga.
8. Eesti metsade majandamisel peab hakkama eelisarendama kõrge väärtusega puidu töötlemist.
9. Metsade raiet tuleb eeloleval kümnendil reguleerida nõnda, et järgmise poole sajandi jooksul ei tekiks Eestis kvaliteetpuiduga kümnendite pikkuseid lünki.
10. Metsloomade arvukuse reguleerimisel tuleb leida kompromiss jahimeeste, loodusturismi arendajate ning metsa- ja maaomanike huvide vahel.


Eesti metsa vajavad kaitset ja senine metsanduspoliitika muutmist.


Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

 1. Tiit Lepik

  Mets ei ole inimeste omand vaid osa elukeskkonnast

  Peale tsellomoositehast jääb prussakas ellu, äkki on lootust et pärast inimesi kasvab mets eesti ajale uuesti

  1. Tiit Lepik

   ajale asemel peab olema alalale

 2. Andres Pärnpuu

  Paha on vaadata, kui inimesed, kes metsast midagi tea, tegelevad lollustega, mis üritab jätta sadu inimesi maal töötuks

  Metsaga tegelevad maal elavad inimesed ja kui me hakkame linnas elavate inimeste vingumise peale, et neil pole kus jalutada ja seenel käia, metsi kinni panema, siis tööta jäävad maa inimesed, kellel niigi tööd napib, mitte linlased

  1. Peeter Kreutsberg

   Kas Te laseksite saagida oksa, millel istute, selleks, et oleks tööd? Metsatöö jääb ju igal juhul, küsimus on, milline on mõistlik jätkusuutlik maht. Metsaga tegelejatele peaks olema kohustuslik kirjandus "Kukeseene kuulamise kunst", Valdur Mikita.