Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Ettepanek on luua regulatsioon, et ühte tööd teevad kaks inimest. Selle rakendamise eelduseks on kolmepoolsete töölepingute sõlmimine ja tandemtöösuhte reguleerimine. Ettepaneku vormistamisel tuleks arvestada ka maksustamise küsimusega. Samas, kui tandemtöö on vormistatud ühe lepinguga ning töötasu on miinimumpalk, siis langeb ära ka probleem, et sotsiaalmaks on liiga kõrge, sest see on miinimumiga sama või kõrgem.