Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

Liis Ellert,

Kommentaarid

Kas te lugesite artikli läbi ?

Hetkel seda artiklit ja petitsiooni läbi lugedes tekib tunne et inimene ei saa püstitatud argumentidest ise ka aru või inimesel on puudulik eesti keelest arusaamine. Argumendid räägivad kohe alguses et 5G ja kõik sellised kiirgused ei ole mitte kellelegile kahjulikud. Siis millest tuleneb soov antud võrkude paigaldamise katkestamine ?

  1. Ma saan aru, et Martin ei oska ise eesti keelt ning ei tee vahet sidesõnade ''kuna''ja ''kuni'' tähendusel. Nõutakse 5G peatamist, KUNI (=SELLEKS AJAKS, KUI) on tõendatud, et see pole kahjulik. Sellest tuleneb soov katkestada 5G paigaldus. Õpi, poiss, muidu jäädki võtmeid kätte andma!