Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Ei toeta sellisel kujul projektlahendust

Sütiste ja Hüppemäe metsa looduslikud rajad peavad jääma igal juhul looduslikuks. Näiteks Glehni pargi 2,5 km pikkune valgustatud suusarada on looduslik, mida inimesed sügiseti pimedal ajal väga aktiivselt terviseliikumiseks kasutavad kuna see on valgustatud. Veel oluline tegur on see, et sõelmetega kaetud rajalõigud on kevadeti peale lume sulamist viimased rajaosad, millelt jääkate metsa all ära sulab ja niikaua mööda neid rajalõike liikuda ei ole võimalik. Kuni jää ärasulamiseni saab joosta ja metsas liikuda ainult mööda looduslike radasid. Seega ka sõelmekate on halb lahendus, mis kõigele lisaks rikub ära ka eheda looduskeskkonna. Sütiste ja Hüppemäe metsa olemasolevatel radadel piisaks kui teha järgnevaid täiendusi ja väikeseid parendusi: 1) Piki nõlvaalust peamist liikumisrada, alates Vana-Mustamäe trepist kuni Rahumäe trepi juures oleva loodusliku kaldteeni võiks lisada valgustuse rajalõikudele, kus see senini puudub. 2) Veel võiks paigaldada valgustuse Sütiste metsa serva järgnevale lõigule: alates maaaluste garaazide taga olevast suurest platsist(sealt kus valgustatud sõelmekattega tee platsiga ristub) kuni mööda iidset munakiviteed Ehitajate tee 2 kinnistuni. Ja Ehitajate tee 2 kinnistust kuni tunnelini. 3) Ümber hüppemägede maandumisala platside võiks lääne-ida vahelistel suundadel liikumiseks tekitada loodusliku raja kuna puud võeti seal selle tarbeks juba maha. Piisab kui kännud välja juurida ning paigaldada valgustus. 4) Olemasolevatele sõelmekattega teedele tuleks teha hooldustasandus, et likvideerida veelombid. 5) Rahumäe trepi lähedal, nõlvaaluse sõelmekattega tee äärde jääv piknikuplats tuleks ümber kolida mujale, rohkem eraldatud kohta, kus piknikupidajad ei saaks häirida mööduvaid inimesi. Praegu kannavad seal piknikulised sõelmekattega teele läbi tallamise liiva, mille tõttu see piirnev teelõik on raskesti läbitav ratastooliga inimestele. 6) Paari kohta Vanaka nõlva esisel alal, kus kevadeti sulavesi ristub liikumisradadega peaks ehitama puidust sillakesed või paigaldama truubitoru koos muldkehaga. 7) Et vähendada inimeste tallamiskoormust Hüppemäe metsas asuvatele looduslikele radadele võiks Üliõpilaste tee äärde ehitada igapäevase transiitliikumise jaoks kergliiklustee jalakäijate, ratastoolikasutajate, jalgratturite ja kergliiklejate jaoks. Olen nendel aladel üles kasvanud ja liikunud seal aastakümneid. Kohalikud kogukonnad on juba öelnud selgelt ei sellele projektile(koguti üle 4000 allkirja). Et muuta seal keskkonda paremaks nii, et see oleks erinevate inimeste jaoks, kes sellest metsast hoolivad vastuvõetav, peaks alustama koos kohalike kogukondadega puhtalt lehelt aruteluga uue arengukava või projektlahenduse koostamiseks.