Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

Küsimus Assar Jõeperale (endiselt vastuseta).

Lähtudes sellest, et te olete ignoreerinud minu küsimust - küsin uuesti. Tsiteerin: Assar Jõepera, 16.04.2023 19:42 "Sütiste metsa terviseraja projekteerimisega alustati 2017. aastal, protsess oli pikk ja konstruktiivne ning projekti ehitusluba väljastati peale kõikide projekti osapoolte soovide arvestamist." Kus ja millal on toimunud mõni avalik arutelu, jooniste/eskiiside avalik väljapanek, millest oleks kohalikke inimesi enne põhiprojekti kinnitamist (ja ka enne raieloa taotlemist-kinnitamist avalikult teavitatud?) Niikaua, kui te seda viidata ei suuda, nimetan teie seda väljaütlemist valelikuks ja manipulatiivseks, mida see ka kahtlemata on.

  1. SA Eesti Terviserajad oli Sütiste terviseraja projekti idee autoriks ning projekti koostajaks Teedeprojekt OÜ. Aastatel 2019-2020 toimus projekti ehitusloa menetlus ning peale ehitusloa kinnitamist andis SA Eesti Terviserajad projekti üle Tallinna Kommunaalametile. Nii nagu kõikide teiste Tallinna avaliku ruumi projektide puhul, on avaliku arutelu korraldamine, elanikelt arvamuse küsimine, eskiiside / jooniste tutvustamine ja projektidega seotud ehitustööde tellimine (hangete korraldamine), Tallinna linna korraldada. Seega palume selle küsimusega pöörduda Tallinna linna poole, mitte tõlgendada meie vastuseid valelike või manipulatiivsetena.

  2. Tõsi, avaliku arutelu eest vastutab projekti tellija. Paraku ei kohusta selleks avalikuks aruteluks ükski seadus. Mis on ka asutusele SA Eesti Terviserajad vägagi sobilik, et projekte teostada. Avaliku arutelu puhul võib tekkida õigustatud kriitika ja inimeste vastuseis, mis võib projekti seisata. Nagu on nüüdseks juba ka mitme projekti puhul juhtunud. Äriskeem ei toimi enam nii hästi, nagu varem. Siiski väidate teie, Assar Jõepera, siinsamas: "2) Sütiste metsa terviseraja projekteerimisega alustati 2017. aastal, protsess oli pikk ja konstruktiivne ning projekti ehitusluba väljastati peale kõikide projekti osapoolte soovide arvestamist." Kõikide osapooltega ei ole arvestatud ja see väide ei vasta tõele. See väide on tahtlikult eksitav inimeste jaoks, kes ei ole projekti arenguga kursis ja on seega ebaaus.

  3. Sihtasutus Eesti Terviserajad asutajad on 18 tegutsemisaasta jooksul investeerinud terviseradade arendamisse 6 miljonit eurot. Seda selleks, et enamikul eestlastel oleks kodulähedane, tasuta terviserada aastaringseks liikumiseks ning eestimaalaste tervena elatud aastad tõuseksid Euroopa keskmisele tasemele. Teie poolt nimetatud sihtasutuse “äriskeemi” ainsaks kasumiks on igal aastal stabiilselt kasvav terviseradadel liikujate arv (8 miljonit kasutuskorda eelmisel aastal) ja läbi selle panus eestlaste tervisenäitajatesse. Sihtasutus võttis projekti loomise ja projekteerimise käigus arvesse kõikide osapoolte (Tallinna linn, Keskkonnaamet, RMK) ettepanekuid. Kui sihtasutust süüdistatakse kanakulli pesapuu raies (Keskkonnaameti vastutusala) ja avalikku arutelu mitte korraldamises (Tallinna linna vastutusala), siis need toimingud ei kuulu SA Eesti Terviserajad vastutusalasse. Mõlemates teemades on nii Keskkonnamet kui Tallinna linn Sütiste Metsa Seltsile oma vastused andnud ja sihtasutus ei eksita nimetatud infoga mitte kedagi.