Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

SA Eesti Terviseradade vastus Harley, Kaire Jakobson, Nõmmekas, Jüri Klõšeiko ja Kristiina Tamboom kommentaaridele.

Vastame SA Eesti Terviseradade poolt kodanike Harley, Kaire Jakobson, Nõmmekas, Jüri Klõšeiko ja Kristiina Tamboom kommentaaridele. 1) SA Eesti Terviserajad on korduvalt kinnitanud valmisolekut Sütiste metsa terviserajale algselt planeeritud asfaltkatte lõigul kasutada sõelmetega rajakatet. Nimetatud nõusolek on dokumenteeritud erinevatel 2022. aastal toimunud koosolekutel ja sellest nõusolekust on teadlikud kõik projektiga seotud osapooled, samuti Kaire Jakobson/MTÜ Sütiste Metsa Selts, kes osales kõikidel koosolekutel. Kordame veelkord üle, Sütiste metsa ühtegi rada ega teelõiku ei asfalteerita ja SA Eesti Terviserajad ei kogu allkirju asfalteerimise poolt, vaid terviseraja valmimisele vastavalt koosolekutel pakutud lahendustele. Projekti muudatus (asfaltkatte vahetus sõelmekatte vastu) kajastub projektis peale seda, kui see on Tallinna linna poolt kinnitatud. 2) Sütiste metsa terviseraja projekteerimisega alustati 2017. aastal, protsess oli pikk ja konstruktiivne ning projekti ehitusluba väljastati peale kõikide projekti osapoolte soovide arvestamist. Projekti ehitustööd algasid 2022. märtsis ja peale raietööde teostamist peatati projekt Tallinna poolt, MTÜ Sütiste Metsa Seltsi nõudmisel. Peale seda viis Keskkonnaamet läbi projekti raietööde inventuuri, milles ei tuvastatud rikkumisi - raietööd toimusid vastavalt projektile ning Tallinna Kommunaalameti poolt tellitud tööde teostaja ei eksinud tööde ulatuses. Kas Keskkonnaamet oleks projekti ehitusloale nõusoleku andnud, kui raja trassil olevate puude hulgas oleks olnud väidetav kanakulli pesapuu? Kindlasti mitte ja ka selle osas on Keskkonnaamet omapoolse vastuse andnud. 3) Sütiste metsa rajad ei ole heas seisukorras sügisel, talvel ja kevadel. Liikumisteedel on kevadel ja sügisel sügavad veelombid ja sopp, Ehitajate tee alla loodud tunnel suunas liikumine ei ole mugav rataste, invatoolide ja lastekärudega. Liikumisradadel puudub vajalik valgustus pimedal ajal liikumiseks, rajaäärsed istumiskohad eakamatele inimestele, vajalikud prügikastid jne. Heaks näiteks positiivse muudatuse osas on Õismäe raba terviserada, mille kasutusaktiivsus on tõusnud kordades suuremaks ja mugavamaks peale seda, kui sinna terviserada tehti. Ka Õismäe terviserajale oli algul aktiivne vastuseis ühe huvigrupi poolt ja seetõttu oli linnaosa valitsus samuti skeptiline raja vajalikkuse osas. Täna külastab Õismäe terviserada üle 100 000 inimese aastas ja kõik osapooled on rahul, et nimetatud rada on piirkonna inimestele kasutada nii suvisel kui pimedal sügis-talvisel perioodil. Lisaks on Õismäe raba terviserada hea näide sellest, kus ühe kindla põhitrassi loomine vähendab oluliselt ülejäänud metsa aluse territooriumi tallamist.