Keelustame Eestis zoofiilia

MTÜ Loomus, Anu Tensing, Maaja Mäll, Anny Drobet, Farištamo Eller,

Kommentaarid

100% nõus zoofiilia keelustamise ja karistuse määramisega

Ei tunne kaasa inimesele, kes loomaga astudes vahekorda, saab ise mingi haiguse külge, muutub justkui "ohvriks". Mis praegusel ajal kohe eriti moes, et kuriteo sooritajast saab hoopis ohvritall ja tegelik ohver saab karistatud ning karistatud saavad ka tegeliku ohvri kaitsjad. Midagi on selles pildis väga valesti!