Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

Kaupo Kutsar,

Rahvusvärvid kuuluvad rahvale 


Lühike (u 350 tähemärki) või säutsu-lühike (140 tähemärki) sisukokkuvõte – see oleks mõeldud selleks, et algatusi platvormis ja sotsiaalmeedias paremini kajastada

Ettepanek - lisada tarbijakaitseseadusesse punkt: "Pakendil ei tohi kasutada märgistust, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab tarbijaid, toote põhitooraine päritolu osas."


Mida tahetakse muuta

Põhjendus - Eesti rahvas seostab meie rahvusvärve täielikult kodumaisega. Kui toidutoodetel, mida on ajalooliselt Eestimaal toodetud, on sinimustvalge lipumärk siis eeldavad meie inimesed kaupluses, et ka toote põhitooraine on kodumaist päritolu. Eesti Uuringukeskus OÜ poolt 27.03.2017 koostatud telefoniküsitluse põhjal eeldab 73,6% vastanutest, et lipumärgikesega toote tooraine on kodumaine. Käesoleval hetkel märgistavad tööstused lipumärgiga Eestimaal toodetud tooteid, kus kasutatakse igasuguse päritoluga toorainet.


Tarbijate eksitamise ja ekslike valikute vältimiseks tuleb seadusandlusega välistada rahvusvärvide eksitav kasutamine. 


Seadusemuudatuse eesmärk ei ole tarbijate valikute ega  impordi piiramine, vaid vähendada selgusetust ja luua eeldused arusaadavalt ning teadlikult otsustada.


Eelistades kodumaal kasvatatud toidutoorainet, toetavad tarbijad kohalikku tootmist ja lühema transpordi teekonna tõttu on ka ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem. 


                                                                             
                        
                                
                                        

                                
                        
                
         

Miks see on oluline

Kogu see tekstimaht maksimaalselt 12 000 tähemärki


Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

  1. Ene Lõhmus

    Toote põhitooraine päritolu

    Tarbijat ei tohi eksitada