Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujateleUus Eakus

Aimar Altosaar,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 27 allkirja

973 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 27 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Alates viiendast tööaastast samal ametikohal peab tekkima võimalus omal soovil töölt lahkumiseks nii, et on tagatud samasugused hüvitised Töötukassa  poolt kui koondamiste puhul. 

Ettepanek -

Töötukindlustust tasunud töötaja saab võrdsetel tingimustel teistega ka siis töötuskindlustushüvitist, kui lahkub töökohalt omal soovil. Tingimuseks on pikaajaline (vähemalt 5 aastat) töötamine samas organisatisoonis või ettevõttes samal ametikohal või võrreldaval ametikohal, kui on toimunud reorganiseerimisi või ametinimetuste muutusi.

Põhjendus -

Praegu tunnevad paljud töötajad, seal hulgas ka  eraettevõetete ja riigiasutuste juhid  ennast sunnismaistena, sest ettevõtte omanik või organisatsiooni juhtkond ei pruugi staažika töötaja lahkumissoovi tunnustada.  Esiteks võib selline sundolukord pidurdada töötaja võimalusi ennast arendada ning karjääriga edasi liikuda, kuid teisalt võivad töötajad tajuda ennast töölõksus olevatena, kui tööõhkkond on halb või töötaja tunneb end olevana juhtkonna psühholoogiline surve all . Sellised sundolukorrad võivad tekitada stressi, depressiooni ja teisi tervisehäireid, mis rikuvad töövõtjate elukvaliteeti ning millest ei ole lõpuks kasu ka tööandjale.  
Kindlasti muutub tööturg selle ettepaneku elluviimisel paindlikumaks. 

Kommentaarid