[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Дайте людям базовую медицинскую информацию, проверенную и отобранную государством

1. Дополните и расширьте ежегодный справочник от Хайгекассы базовой медицинской информацией. Объясните людям, что плохого в повышенном давлении, пока им 30, а не когда им 50, и все последствия уже случились. Объясните, на какие симптомы нужно обращать внимание, с какой частотой и на что проверяться в разном возрасте. Как и почему нужно принимать антибиотики, даже если улучшение уже настало. Как хранить таблетки и почему не стоит запивать их горячим чаем. Те вещи, которые медикам кажутся настолько очевидными, что их никогда не объясняют. 2. Превратите ту же информацию в социальную рекламу. Если человек в 30 лет увидит в трамвае объяснение, почему давление нужно снижать, возможно, он обратится за терапией раньше, чем потеряет трудоспособность. 3. Дайте людям возможность интегрироваться в медицинскую систему в качестве волонтеров. Это решит как проблему информированности населения о вопросах здоровья и последствиях пренебрежения им, так и недавно освещаемую проблему с ложными вызовами на скорой. Посмотрите на опыт Израиля с волонтерством на скорой, на опыт больничных волонтеров в разных странах. Если ты лично помогал выбраться на прогулку человеку с ХОБЛ, возможно, ты засомневаешься, стоит ли закурить лишнюю сигарету. 4. Придите с той же базовой информацией о здоровье в школы. Я сделала бы так: собрала статистику по основным причинам обращения к семейным врачам, составила на основе этой статистики анкету ("Ты узнал, что у тебя повышенное давление, но чувствуешь себя хорошо – что ты будешь делать?", "Нужно ли сбивать температуру при простуде?") и посмотрела на уровень информированности. Подозреваю, он будет ужасен. После чего на основании полученных данных составила бы курс лекций и централизованно предлагала его в школах. Биология и анатомия – это прекрасно, но это абстрактные знания, которые трудно приложить к себе лично. Нужны алгоритмы, нужны сценарии, нужна информационная поддержка на ДОВРАЧЕБНОМ этапе, которого неизбежно становится все больше по мере увеличения очередей к врачу, и начинать лучше с детства.

  1. Andke inimestele meditsiinilist baasteavet, mis on riigi poolt kontrollitud ja valitud 1. Täiendage ja laiendage Haigekassa iga-aastast teatmikku meditsiiniinfoga. Selgitage inimestele, mida halba toob kaasa kõrgenenud vererõhk, kui nad on alles kolmekümnesed, mitte viiekümnesed ehk vanuses, mil kõrge vererõhu tagajärjed on juba saabunud. Selgitage, millistele sümptomitele tuleb pöörata tähelepanu, millise sagedusega ja mida tuleb millises eas kontrollida. Kuidas ja miks on tarvis võtta antibiootikume, isegi kui tervis on juba paranenud. Kuidas säilitada tablette ja miks ei tasu neid võtta kuuma teega. Need tõsiasjad, mis tunduvad meedikutele iseenesest mõistetavatena, jäävad mõnikord selgitamata. 2. Muutke see teave sotsiaalseks reklaamiks. Kui inimene näeb 30-aastaselt trammis selgitust, miks on vererõhku tarvis alandada, siis on võimalik, et ta otsib ravi enne töövõime kaotamist.

  2. 3. Andke inimestele võimalus osaleda meditsiinisüsteemis vabatahtlikena. See lahendab nii elanikkonna teavitamise probleemi tervisega seotud küsimuste ja nende teemaliste soovituste eiramise alal kui ka hiljuti esile tõstetud probleemi seoses kiirabi põhjuseta väljakutsetega. Pöörakem tähelepanu Iisraeli kogemusele kiirabi vabatahtlikega, haigla vabatahtlike kogemusele mitmetes riikides. Kui sa oled isiklikult aidanud jalutuskäigul kroonilise kopsupuudulikkusega inimest, siis sa tõenäoliselt kõhkled, kas tasub ikka veel ühte sigaretti tõmmata. 4. Viige seesama tervise kohta käiv põhiteave ka koolidesse. Mina teeksin nii: koguksin kokku statistika peamiste perearsti poole pöördumiste põhjuste kohta, koostaksin selle statistika alusel ankeedi ("Sa said teada, et sul on kõrgenenud vererõhk, kuid sa tunned ennast hästi – mida sa teed?", "Kas on tarvis külmetushaiguse korral temperatuuri alla võtta?") ja vaataksin, kuivõrd informeeritud ollakse. Kahtlustan, et tulemus on õudne. Seejärel koostaksin ma saadud andmete põhjal loengukursuse ja pakuksin seda kõigis koolides. Bioloogia ja anatoomia on suurepärased ained, kuid need on abstraktsed teadmised, mida on raske isiklikult iseendaga seostada. Tarvis on algoritme, stsenaariume, teabealast tuge ARSTI POOLE PÖÖRDUMISE EELSEL etapil, seda on paratamatult aina rohkem tarvis ajal, mil arstide järjekorrad järjest kasvavad, ja sellega on otstarbekas alustada juba lapsepõlvest.

  3. Ideed suurendada vabatahtliku töö osakaalu tervishoiusektoris arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c99cde6f-7ac9-441b-877a-2aa312b36212

  4. Ideed terviseteadlikkuse tõstmisest onlEesti Haigekassa lahendatavad. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b620863d-0aac-4ff7-81c2-c0ea6906818d