EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, Kaari Saarma, Pille Varmann, Joona Sõsa, Tiia Liivalaid, Helen Lasn,

Kommentaarid

Kõhklused ja kahtlused

Meil pole ju selliseid poliitikuid, kes jõuga WHO-st Eesti välja viiks! Samas ..... paljudest nendest siin läbiviidud petitsioonidest on kunagigi selle riigi valitsust loksutanud! Jääb selline mulje et as koerad hauguvad - karavan läheb ikka edasi omateed!