Lubada lõpuklassid kontaktõppele

Aliise Litvinov,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 34 allkirja

966 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 34 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Ettepanek Eesti Vabariigi Riigikogule ning Valitsusele lubada lõpuklassid (9. ja 12.) tagasi kontaktõppele. Eesti noored soovivad, et lõpuklassid lubataks täisväärtusliku hariduse ning efektiivseima ettevalmistuse omandamiseks tagasi kontaktõppele.

Seletuskiri 2020. aasta kevadel kogesime koroonapandeemia tõttu üleriigilist distantsõppele jäämist. Selle tagajärjel tõusis õpetajate töökoormus, kuid samal ajal jäid õpilaste haridusteele massiivsed puudujäägid. Kannatasid nii õpilased, kes jäid ilma õpetaja poolsest kohesest tagasisidest õpitava teema omandamise kohta, kui ka õpetajad kes ei saanud õpilaste teadmistest adekvaatset ülevaadet. "Need, kes olid tublid tavaõppes, said hakkama, aga kes olid raskustes tavaõppes (õpetajate hinnangul ca 30/40%) – puudusid sageli ega suutnud eesmärke seada, oma tööd ja aega planeerida, jäid hätta. "-näitas õpetajatele suunatud küsitlus kevadisest distantsõppest.

Kõige suuremateks kaotajateks jäid aga lõpuklassid, kes jäid ilma nii maksimaalsest ettevalmistusest katseteks, kui ka võimalusest sooritada edukalt lõpueksameid. Eelnevalt nimetatud õpilaste arenguline vahe tekitas suuri probleeme tulevikuks vajalike materjalide omandamisel. Tänavu on küll Valitsus otsustanud, et lõpueksamid toimuvad täiesmahus, kuid kui jätta õpilased ilma vajalikust ettevalmistusest võib halb tulemus sulgeda nii mõnelgi soovitud suuna tulevikus. Kooli lõpetamine ning järgneva haridustee valik on üks oluliseim osa meie karjääri teekonnal.

Palume, et Valitus lubaks naasta lõpuklassidel koolidesse kontaktõppele mõistetavate piirangutega (maskide kandmine, klasside hajutamine, ruumide pidev tuulutamine, vahetustega koolis viibimine).

Viited https://haridusfoorum.ee/images/2020/Distantsppe_uuring_EHF_250720.pdf http://www.staff.ttu.ee/~bgordon/oppetegevus/valjendus/retsens/essee13.pdf https://www.teeviit.ee/noored-distantsoppel-on-omad-plussid-ja-miinused/

Kommentaarid