Peatage Covid-19 massvaktsineerimine laste ja noorte peal (<25 a.)

Mittetulundusühing Laste tervise ja heaolu kaitseks, Katrin Pantsošnik,

Kommentaarid

Algatuse kvaliteet

Lp. algataja, hea allkirjasta! Kas algatus on õige või vale, see on igaühe otsus, aga analüüsime, mis on algatuse kvaliteet, palju on infot, mille pealt teha kaalutletud otsus. "Laste ja noorte kaitsmise deklaratsioonis on üksikasjalikult välja toodud, millist kõrvalkahju tekitavad noortele strateegiad, mis ei põhine nende vajadustel." Puudub viide allikatele, täpsemalt deklaratsioonile. "Deklaratsioonis märgitakse: „Lapsed ja noored ei saa COVID-19 vaktsiinist kasu, sest nende risk haiguse suhtes on peaaegu olematu. Massiline vaktsineerimine ja vaktsiini katsetamine tervete laste peal on seetõttu ebaeetiline.“" Puudub viide. "Arvestades, et noored ei ole hädaolukorras ja et üha enam on tõendeid olemasoleva tõhusa ravi kohta kõrge riskiga elanikkonna jaoks, on paljud teadlased väitnud, et lastele ei oleks tohtinud kunagi väljastada COVID-19 vaktsiinide hädaolukorras kasutamise luba." Puudub viide tõestusmaterjalile. Kes on need "paljud teadlased"? "Lapsi meelitatakse COVID-19 vaktsiini võtma manipuleerivate taktikatega, nagu maiustused ja sotsiaalse heakskiitmise sõnumid." Puuduvad viited tõestusmaterjalile, näidetele. "Nüüdseks on teatatud noorte vaktsineerimisele järgnenud tõsistest kõrvaltoimetest ja surmajuhtumitest, kuid samal ajal on suur ravimitööstus täielikult vastutusest vabastatud." Puuduvad viited tõestusmaterjalile, näidetele. Kuidas kasu ja kahju omavahel tasakaalus on? "Olukord on sünge. Biomeditsiini eetikat eiratakse. Teadus on surnud. Vanematele antakse valeinfot ja neid manipuleeritakse, rikkudes Nürnbergi koodeksit. Lapsed ohverdatakse suure ravimitööstuse altaril." Ei sisalda infot. Hirmutamine, manipulatsioon. "Siin on 10 põhjust, miks lapsed ja noored EI tohiks saada COVID-19 vaktsiini:" Järgneb 10 põhjust, millel pole ühtegi viidet, mis kinnitaks nende kandepinda. "Seega ei ole meditsiiniliselt ega rahvatervise seisukohalt põhjendatud laste ja noorte massiline vaktsineerimine ega sunniviisiliste või piiravate meetmete rakendamine nende suhtes, kes ei ole vaktsineeritud. Noorte puhul on vaktsiini asemel loomulik kokkupuude viirusega õige asi, mida teha suurema ühise heaolu huvides." See lause vajaks ka natuke tõestusmaterjali. Mõttekoht on, et äkki noored on viirusekandjad, kes aitavad viirusel levida nendeni, kelle tervist see oluliselt mõjutab? "Kõik lapsevanemad peaksid endale esitama asjakohase küsimuse: Miks riskida eksperimentaalsetest vaktsiinidest tuleneva kahjuga, kui minu lapsel on COVID-19 puhul peaaegu olematu risk ning loomulik immuunsus on ohutum ja tõhusam?" Manipulatsioon, hirmutamine? Teiseks, mõttekoht on, et äkki asi pole minu lapses, vaid meis kõigis, ehk levikule kaasa aitamises? Mina vs meie? "Me oleme kogu pandeemia ajal ikka ja jälle ohverdanud nooremaid põlvkondi; võtnud neilt südametult maske kohustades ära nende hariduse, nende eakaaslased, nende vanavanemad, nende rõõmu ja isegi värske õhu. On aeg lõpetada meie noorte kuritarvitamine." Emotsioon, manipulatsioon.