[IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Töövõtja ja tööandja suhted korrastada, et oleks kõigile meeldiv töökeskkond!

Töösuhted Eestis korda! Töövõtja ja tööandja suhted tulevad korrastada, et oleks meeldiv, usaldav ja vastastikku austav töökeskkond! Vastavad seadused, millised reguleerivad töösuhteid, vajavad ülevaatamist ja uuendamist ning vastavusse viimist kaasaja nõuetele. Mitmed töötajad Soomes ütlevad, et tuleksid Eestisse tagasi, väiksem palk pole peamine takistus, aga ei soovi enam tunda ebameeldivaid suhteid Eestis töökohas, sest harjunud juba meeldiva normaalse töökeskkonnaga. Peame Eestis oma töösuhteid kiiremas korras parandama.

  1. Esitatud idee kohta ei koostatud mõjuhinnangut, kuna selle sisu on deklaratiivne ning ei sisalda konkreetseid ettepanekuid.