[IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue

Kuigi riigi suund on arendada kohalike omavalitsuste teenuseid selliselt, et inimesel on võimalik elada oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik (ageing in place), tuleb vanemate inimeste osakaalu, sh üksielavate vanemate inimeste osakaalu suurenemise tõttu paratamatult ehitada juurde ka hooldekodu tüüpi ühiskodusid. Ettepanek: Selliste asutuste ehitamisel või olemasolevate laiendamisel peab nõudma (ehitusloa väljaandmisel), et hoonesse oleks kavandatud ka ruumid selliseks ühistegevuseks, kus asukatel on võimalik tegutseda koos kogukonnaliikmetega. Ehk siis ruumid, kus korraldatakse ühistegevust mitte ainult ühiskodu elanikele või ühiskodu elanike jaoks, vaid ruumid, kus saavad ühiskodust väljaspool elavad inimesed teha midagi kogukonna jaoks koos ühiskodu asukatega. Tegemist on põhimõttega, mis lähtub ideest „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ (community for all ages). Eesti praegused toetusmeetmed kogukondadele ja KOV-dele toetavad ühiskonna kitsaste gruppide (noored, puudega inimesed, vanemaealised) probleemide lahendamist. Oleks tarvis põhimõttelist muutust – tuge ja teenuseid, et arendada keskkonda ja kogukondi, kuhu kõik ligi pääsevad, kus kõikidel inimestel on võimalik panustada, koos tegutseda ja tajuda kuuluvust. Suund „kogukond igas vanuses inimeste jaoks“ annab noortele võimaluse teha vanemate inimestega koostööd ja see omakorda aitab teadvustada iseenda vananemise küsimusi ning parandada kõikide osaliste elukvaliteeti.

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Selle mõjuhinnangu leiab siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/db0212bd-300e-4a87-82bf-d620c7130076