[IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Seenioritöö professiooni loomine

Luua Eestisse sarnaselt noorsootööle seenioritöö professioon, mida reguleerib seadus ja kus kehtivad kvaliteedinõuded. Nõuda seenioritöö tegijatelt vähemalt täiendusõppe programmi läbimist. Probleem: vanemate inimeste eneseteostuse ja arenemisvõimaluste pakkujad on praegu iseõppijad ja isekatsetajad. Spetsialiseerumise võimalusi pole olnud ning tööd tehakse oma parima äranägemise järgi. Võiks arvata, et vanemaealiste tegevus on nende oma siseasi ja selle kvaliteet pole ühiskonna jaoks oluline. See pole nii. Vanemaealiste tegevus on ühiskonna nooremate liikmete jaoks allikas, mille alusel luuakse ja kinnistatakse stereotüüpe kõikide vanemate inimeste suhtes. Kui stereotüüp on negatiivne, käivituvad kaitsemehhanismid, mis takistavad arvajat ka iseenda vananemiseks valmistumise suhtes otsuseid vastu võtmast. Lisaks on näha, et töös vanemate inimestega kaasatakse praegu pigem neid, kes ise initsiatiivi näitavad ja ei tegeleta nendega kaasamisega, kes vajavad teistsugust lähenemist või teistsuguseid võimalusi. Viimane nõuab oskusi, mida väljaõppeta inimesel pole kuskilt võtta. Seega sotsiaalne kaasatus kui väga odav viis säilitada ja parandada vanemas eas oma vaimset ja füüsilist tervist, pole määratud olema kättesaadav kõikide jaoks. Valdkond vajab professionaalset lähenemist. Mõju: Professionaalselt läbi viidud seenioritöö suurendab haridusliku sekkumise efektiivsust, mille lõpptulemusel paraneb rahvastiku elukvaliteet. Stereotüüpse mõtlemise vähendamine suurendab tõenäosust, et nooremad põlvkonnad valmistuvad teadlikumalt ette vanaduseks. Ulatuslikum ja kvaliteetselt korraldatud seenioritöö tulemusel vähenevad suure tõenäosusega ka riigi kulutused tervishoiule.

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Selle mõjuhinnangu leiab siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/1b7617be-1069-40ba-8692-d33019f151f3