Seadustada elanike esile kutsutud erakorralised KOV valimised

Kristjan Korsten,

Kommentaarid

Vara veel

Minu arvates on selline mõte, et inimesi kaasta aktiivselt poliitikasse igati kiiduväärt, aga paraku sellega ka antud ettepaneku väärtused piirduvad. Asi selles, et kui ka esile kutsuda erakorralised valismised, siis väga suure tõenäosusega on nende tulemuseks ligikaudu samasugune volikogu koosseis. Jah, tõsi, üksikutel juhtudel, kus tõesti ongi probeeliks konkreetsete isikute vaheline konflikt, võib see olukorda lahendada, kuid ei tarvitse, sest tuleb arvestada, et mõlemal tülitseval poolel on toetajad. Alustama peaks siiski valimisseadustest, et saavutada olukord, kus volikogu koosnekski inimestest, kes tõesti kedagi ka konkreetselt esinedavad. Ja veel enne seda tuleks üle vaadata, millised on KOV funktioonid. Ka Metsküla kooli häda algab sellest, et vald on mingil kööbakal viisil delegeeritud täitma riigi funktiooni. Kui juba riik annab hariduse raha ja otsustab õpetajate palgad, siis peaks olema koolvõrgu ülesehitus ka puhtalt riigi rida. Minu meelest on siin kaks asja veidi nihkesse läinud. KOV täidab praegu nii haldus kui esindusfunktsiooni ja ajalooliselt on need koos, kuid tänapäevase infolevi, liikuvuse ja ettevõtete suuruse juures pole see enam otstarbekas. Haldusfunktsiooni võiks täita Eesti suuruses riigis vabalt mingi üleriigiline vastav ametkond ja esindusfunktsiooni tarvis on praegused KOV-id üle mõistuse suured. Mis esindaja on rannaküla kalurile 40 km kaugusel linnas elav poliitik. Samuti võiks tegelik esindaja (saadik) olla tänapäeval permanentselt valitav ja muudetav. Mõtted läksid liiga kaugele, aga vigase süsteemi parandamisel saame parandatud, kuid ikka vigase süsteemi ja otsustajad saavad end tükk aega kiita, et mis te veel õiendate tegime, mis tahtsite. Ja just seda tahaks ma vältida.

  1. Siin on kindlasti kaalumist väärt mõtteid ja ainest mitme algatuse jaoks. Ma ei näe aga seda, et praegune algatus peaks tingimata nende järel ootama.