Seadustada elanike esile kutsutud erakorralised KOV valimised

Kristjan Korsten,

Kommentaarid

Uute KOV valimiste algatus peaks olema sisukam kui % allkirju

Valitsusel peab olema võimalus teha ebapopulaarseid kuid vajalikke otsuseid. Mis Lääneranna puhul on kohutav, on see kuidas volikogu ja vallavalitsus ignoreerivad koalitsiooni lepet, arengukava ja on avalikult levitanud lausvalesi, et oma eesmärke saavutada. Vald ei ole kaasanud kogukondi sisulisse arutellu. Haridusvõrgustik vallas tuleb korrastada, see kuidas vald seda teeb ja mis on nende “pikk plaan” ei ole kooskõlas ei arengukava, koalitsiooni leppe ega ka kogukondade sooviga. Kas siit saakski midagi lisaks % allkirjadele tuletada?

  1. Ma kardan, et raske on leida seda, mis võiks erinevates omavalitsustes, erinevatel aegadel olla ühist, kui vaja on erakorralisi valimisi -- v.a. see, et inimesed tunnevad, et neid on vaja, ja on valmis seda allkirjaga kinnitama.