Seadustada elanike esile kutsutud erakorralised KOV valimised

Kristjan Korsten,

Kommentaarid

Toetan põhimõtet, teostus vajab lihvimist.

Olen algatusega päri, kuid see vajab veel läbimõtlemist. Erakorralised valimised vaid erandjuhul. Esmatasand rahvasaadikute korrale kutsumiseks peaks olema saadiku tagasi kutsumine. Praegu aga puudub saadikul igasugune vastutus oma valijate ees ja puudub ka valimislubaduste täitmise kohustus. Igatsen näha oma eluea jooksul veel vastutusdemokraatiat.

  1. Häda on selles, et meie saadikud ei ole seotud konkreetse asukohaga, nagu nad on nt. Ühendkuningriigis. Meie valimissüsteem on teistsugune. Meist kellelgi ei ole konkreetselt ühte saadikut, kes meid esindab. Keda siis tagasi kutsuda?