Seadustada elanike esile kutsutud erakorralised KOV valimised

Kristjan Korsten,

Kommentaarid

Tervitan ja toetan algatust

KOV erakorraliste valimiste korraldamine peaks tõesti seadustama, kuid see nõuab tõsisemat õiguslikku analüüsi ja põhjendamist Isiklikult arvan, et 10% kohalike elanike arvu lävend nende algatamiseks on liiga madal. Madal lävend võib viia tihedatele valimistele ja KOV ebastabiilsusele. Arvan, et võiks olla nõue vähemalt 25%. Kui olemasoleva volikogu koosseisuga häda suur, siis ei tohiks 25% piir liig kõrge olla.

  1. Kahtlesin ka ise, kas 10% ei ole liiga vähe. Aga küllap peaksime me rääkima hoopis KOV registreeritud *hääleõiguslikest* elanikest (mitte kõikidest registreeritud elanikest) ja nende protsendist. 2021. a. KOV valimistel oli hääleõiguslikke elanikke: - Tallinnas 353 360 - Tartus 74 309 - Pärnus 41 100 - Haapsalus 10 688 - Lääneranna vallas 4492 Neist nt. 20% oleks: - Tallinnas 70 672 - Tartus 14 862 - Pärnus 8220 - Haapsalus 2138 - Lääneranna vallas 898 Kuidas see tundub?