Ei HHC kriminaliseerimisele

Finest Green, Karel Marcus Haav,

Kommentaarid

Toetan

Juhul kui HHC keelamist on juba arutatud EL-is ja leiti, et seda ei keelustata, on Eesti suund kontraproduktiivne. Ei ole mõeldav, et Eesti toll suudaks tuvastada konfiskeerida Interneti vahendusel või muul muul moel sissetoodavat HHC-d vedelike kujul. See ei ole ürt, mille kuju, lõhn ja muud iseärasused on silmatorkavad. Mis keeld samas kaasa toob, on järjekordse musta turu müügiartikli, mida oleks äärmiselt keeruline piirata, mille üle puuduks kontroll täielikult ja millega kaasneksid halduskulud, sel ajal kui kontrollimata ja tundmatu kvaliteediga kaup jätaks kõik potentsiaalsed tervisekulud Eestisse maksumaksjate kanda. Meenutagem USAs toimunud surmajuhtumite lainet, mida põhjustasid samamoodi just musta turu kannabinoididega reguleerimata e-vedelikud, millesse lisati e-vitamiini atsetaati. Keeld tekitab täpselt sama olukorra, mis juhtus seal ja kvaliteedikontrollita, mis on mõeldav vaid reguleeritud tingimustes, luuakse meie endi ametnike poolt keskkond, mis tõstab sääraste õnnetuste tekkimise riski juba Eestis. Lisaks tuleb rõhutada, et HHC oli ligi pool aastat Eestis legaalselt ostetav ja see ei toonud kaasa ühiskonna kollapsi, või muid drastilisi ja negatiivseid, rahvatervist kahjustavaid tagajärgi. Usutavasti seaduslikult müüdult kaubalt laekus käibe-ja ehk ka muud maksud, mida saaks legaalsetes tingimustes edasi koguda, selleks et teostada eelmainitud kvaliteedikontrolli, ennetust ja vajadusel ravi. Leian, et mõtlematu ja kiirustav keelamine ohustab rahvatervist samapalju kui mitte rohkem kui HHC ja selle seadustamine.

  1. Toetan täielikult! Enda 2 aastase HHC koguemusele ja mõistlikule kasutamisele võin omalt poolt õelda, et tervisele ohtu ei näe, vaimne pool pigem paremaks läinud (rahulikum, kaalutletud otsused, keskendumine paranenud). Kindlasti mitte keelustada! Xanaxi peale ma ei lähe!