Perearstisüsteemi muudatus

Marko Nuuma,

Kommentaarid

Probleemide algkõhjused lahendada

1. Perearstid on eraettevõtjad, kelle peamine huvi on eelkõige raha teenida ja kliente hoida. See on otseses vastuolus inimeste haiguste põhjustega ravimisega. Loomulikult inimesi on erinevaid, aga see ei muuda huvide konflikti olemust. 2. Kogu lääne meditsiin on kapitalistlik - ehk siis ellu jäävad meetodid, mis seisnevad ravimite püsivas tarbimises. See on jällegi vastuolus inimeste tervise hoidmise ja põhjuste likvideerimisega. Aastakümneid levitatakse meedias täiesti vale ja vastuolulist infot ning tagantjärele ei juleta korrigeerida seisukohti, sest see tooks ilmsiks laialdase valeinfo levitamise. Arstid ei tohi soovitada asju, mis pole kõrgemalt teaduslikult kinnitatud protseduurid, samas kui on palju näiteks Hiina meditsiini asju, mis on välja töötatud ja ennast tõestanud aastatuhandetega just eesmärgiga hoida inimesi tervetena. 3. Riik koos kohaliku omavalitsusega on rahvast distantseerunud nii füüsiliselt kui sotsiaalselt. Linnade keskpunktis on hulk perearstikeskusi, samas isegi 1000 elanikuga alevikes pole ühtki perearsti. Riik ega perearst ei näita üles huvi inimese tervise vastu. Üritatakse kogu vastutus tervislike eluviiside ja haiguste osas panna inimesele endale samas kui poodides luuakse tohutu valikuga võimalus ennast täiesti vigaseks süüa-juua.