Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

Meelis Uustal,

Kommentaarid

Seada tuleks ka nõuded turismijahi korraldaja isiku asjus.

Peamine turismijahi probleem tuleb sellest, et väikeulukijahti (sh. siis ka linnujahti) võivad korraldada maaomanikud omal maal. Nii toovad jahikauged turismifirmad kliendid ning määrivad nood päha samuti jahivõhikust maaomanikule. Jahiseaduse selgitamise ja järelevalvega ei tegele kumbki neist. Jahiturismi võiksid korraldada ainult jahiorganisatsioonid oma jahialal. Siis oleks tagatud kord ja eetika.