Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

Meelis Uustal,

Kommentaarid

Mitte piirangud, vaid täielik jahipidamise keelustamine veelindudele.

Jahi propageerijad väidavad, et inimese poolt segiaetud loodussüsteemide reguleerimine saab toimuda vaid inimese poolt populatsioonide selekteerimise tingimustes. Ma väidan, et inimese sekkumist pole loodusele mitte kuidagi hädavajalik ega möödapääsmatu vaid tegemist on jahimehe võimetusega loobuda oma rahaliselt sisse toovast harrastusest.