Toetame võrokeste soovi hoida oma põliskultuuri ja elukeskkonda!

Võrokõisi Kongressi Vanõmbide Kogo, Rainer Kuuba,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
2213 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

2213 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega Riigikogule. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Head setod, mulgid, kihnlased, saarlased, hiidlased, läänlased, virulased ja kõik teised, kelle jaoks Eesti Vabariigi erinevate piirkondade põline kultuuripärand ja elukeskkond on tähtis! Võrokesed vajavad teie tuge.

Vabariigi Valitsus saatis 04.05.2023 Riigikokku eelnõu, sooviga muuta mitmeid seadusi selliselt, et edaspidi oleks võimalik teha kiirkorras suuri arendusi ilma kaasnevate mõjude igakülgse hindamiseta ja paigapealsete inimeste vajadustega arvestamata. Selline kiirkorras otsustamise võimaldamine ei ole õige ja selline seaduste muutmine võimaldaks edaspidi kõigis Eesti piirkondades inimeste elukeskkonda halvendada, survestades sel moel inimesi oma kodudest lahkuma ja lõhkudes sellega sidemeid, mille kaudu Eesti põliskultuuri kandvad kodanikud on oma esivanemate maaga seotud.

Võrokeste jaoks tähtsa põlise omakultuuri senisest suuremaks väärtustamiseks ja paremaks hoidmiseks ning võrokeste looduslähedase eluviisi jätkamise võimaldamiseks võeti Võrokeste I Kongressil 22. aprillil 2023.a vastu järgmised otsused:

1. Võrokesed, Eesti Vabariigi kodanikud, kelle esivanemad on Vana-Võromaa kaheksa kihelkonna aladel elanud juba üle 2000 aasta, soovivad oma keelt ja kombeid kaitsta ning hoida oma maa puhas ja elamisväärne. Võru keelt, mis on üks läänemeresoome vanemaid keeli, tahavad võrokesed anda edasi oma lastele ning jätkata oma põlisel territooriumil jätkusuutliku loodushoidliku eluviisiga.

2. Keeleseaduses ja rahvastikuregistris tuleb võru keel nimetada eraldi keeleks, et seda saaks märkida emakeelena. Tuleb toetada Eestis eesti keele kõrval ka põlise võru keele püsimist elujõulisena. Edendada võru keele õpetamist Vana-Võromaa koolides ja lasteaedades ning võru keele senisest suuremal määral kasutamist tele- ja raadioprogrammides, kirjanduses, teatrilavastustes, avalikus ruumis, ettevõtluses jne.

3. Võrokeste jaoks ei ole maa ja loodus mitte ressursside kogu, vaid nende hoole alla usaldatud esivanematelt päritud hingestatud ja väärtuslik elukeskkond, mis tuleb puhtalt ja tervelt üle anda järgmistele põlvkondadele. Kui Vana-Võromaale tahetakse rajada riiklikke rajatisi, siis tuleb võrokestega kokku leppida, kuidas seda teha selliselt, et see ei hävitaks võrokeste elukeskkonda ja tervist.

Võrokeste I Kongressi otsuseid täies mahus saad lugeda siit: https://vorokongress.ee/

Kui nende kolme otsuse jaoks on vaja muuta Eesti Vabariigi seadusi, siis tuleb seda teha. Otsuste elluviimisel tahavad võrokesed teha Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikoguga koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel. Võrokeste I Kongress valis selleks Vanemate Kogu, kes esindaks võrokesi, kes kongressil osalenud saadikuid volitasid või kes kongressil osalesid.

Kui arvate samuti, et Eesti Vabariigi ainuomane põline kultuur koosneb erinevate piirkondade kultuuripäranditest, mille iga omanäolise piirkonna inimesed on saanud oma esivanemate käest ja mis on väärt edasiandmist järgnevatele põlvkondadele, säilitades igale piirkonnale omase eripära, ning et igal Eesti Vabariigi kodanikul on õigus osaleda aruteludes ja otsustusprotsessides, mis puudutavad nende kodukohta märkimisväärselt mõjutavaid suuremahulisi ehitusprojekte, siis palun ühinege selle toetusavaldusega. Kindlasti tulevad võrokesed ka teile appi kui teil oma piirkonna põlisväärtuste kaitsmisel abi vaja on.

Võrokeste Kongressi Vanemate Kogu:

Ülle Kauksi, Rainer Kuuba, Hipp Saar, Mati Kuklane, Sulev Iva, Kertu Luisk, Anti Allas, Maarika Niidumaa, Inga Raitar, Jüri Varik, Karl-Richard Sänna

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Toetus

  Väga hea ja laialdast kandepinda haarav

  1. Kui põlised juured läbi lõigatakse, kaob ka Eesti. Seiskem põlise eest!

   Setod, mulgid, kihnlased, saarlased, hiidlased, läänlased, virulased ja kõik teised, kes toetavad võrokesi, toetavad nii ka iseendeid. Kui võimuteerull sõidab üle võrokestest, siis teistel pole enam üldse mingit lootust. Mitte keegi väljaspool pealinna ei saa olla enam kindel, et tema kodu ei ohverdata tuimalt kaevanduse, hiigelpiraka raudtee, maantee, polügooni või millegi muu nimel. Seistes koos võrokatega, seistakse ka Eesti eest, elamisväärse Eesti eest.

   1. Algatusest

    Algatus on minu arvates mõistlik aga natuke piiratud. Kaitset vajab eesti rahvus, keel ja kultuur tervikuna. See on kirjas põhiseaduses ning aluspõhjuseks milleks Eesti riiki üldse tarvis on. Viimase 30 a jooksul on Eesti nendest eesmärkidest järjest eemaldunud. Kas nn laulev revolutsioon oli mõttetu ega täitnud oma eesmärki? Mingist iseseisvusest või iseotsustamisest pole vist mõtet kirjutadagi.

    1. Tõsi, kaitset vajab Eesti rahvas, Eesti loodus, maaelu, rahvuskultuur , tervishoid. Praegu käib totaalne maaelu hävitamine, Suletakse maakoole, rahvamaju, raamatukogusid ja tehakse võimatuks maa elavate laste osalemine hobiringides. Eriti raskesse olukorda satuvad keskustet kaugemal elavad paljulapselised pered, Eriti, kui 20-30 km raadiuses pole tööd, kui kool jääb 15 km kaugusele, lasteaed teiuses suuunasjneLinnainimesed ilmselt ei kujuta ette, mida tähendab maale elamine. Tõsi, on valdkondi (muusikud, lauljad, IT spetsialistid ja veel mõned), kus pole elukohal olulist tähtsust. ja kes saavad aastras mitu korda eksootilistes maades puhata. lahjuks need, kes peavad siiski füüsilist tööd tegema, on väga raske olukorras. Mis aga puudutab Nursipalu, siis mürast on kordades ohtlikumad paugutamistel eralduvad mürgised gaasid ja mikroosakesed, milliste leviala, ja tervisele ohtliku mõju kohta puuduvad igasugused uuringud. Toetades võrokesi, toetatakse ka kõiki Eestimaalasi.

   2. Kaitstes Võromaad -- kaitseme ka Eestimaad.

    Toetan igati põlisrahvaste juuri kaitsvaid üritusi -- olen tänulik inimestele, kes üritusele õla alla panid.

    Olen lugenud läbi algatuse "Toetame võrokeste soovi hoida oma põliskultuuri ja elukeskkonda!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri