Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Riiklikult tuleb soodustada selliste majade loomist st need ei teki iseenesest. Ideed arendades kaaluda võimalust see luua nii üürikorteritena kui ka võimalusega osta. Ka idee autor leidis, et enne selle idee lõplikku rakendamist peab testprojekt olema. Vajalik on vaja finantseerimise skeem välja mõelda. Ühe võimalusena võiks selliste teenusmajade finantseerimine olla ka pensionifondide raha paigutamise kohaks.