Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas, Kaia-Kaire Hunt,

Kommentaarid

Nursipalu kaitseks

Jälle on teatud seltskonnal valitsuses ja Riigikogus näidata endid suurte isamaalastena või Eestimaa kaitsjatena. Mis aga tegelikult toimub. Kui sõjaolukord tekib, on need suured "kaitsjad " esimesed, kes Eestimaa tolmu jalgelt pühivad. Oma inimesed ei maksa Eesti riigis enam punast sentigi. Neist sõidetakse lihtsalt üle. Eestis on juba 7 harjutusväljakut. Kelle või mille kaitseks peame hävitama paljude inimeste kodud, põllumaad ja metsad. Hävitama imeilusat Kagu-Eesti loodust, hävitama meie rikkust, milleks on mets ja puhas õhk. Kas keegi on püüdnud analüüsida, kui palju mürgiseid gaase paisatakse aastas õhku tänu nendele paugatamistele Riik ei hooli juba mõnda aega oma inimestest. Seda kinnitab kasvõi üksteisele järgnevate kriiside tagajärjed. Raha ei ätku meditsiinile ega teedele. VBõib8 olla lisaks metsade hävitamisele kaasnevale ca 1,4 miljardilisele trahvinõudele järgneb veel suurem rahaline väljaminek riigi jaoks, mis on tingitud teedevõrgu nõutavas mahus mitte välja ehitamisega.Meil osatakse ainult hävitada ja lammutada. Mida on valitsus teinud reaalset ettevõtete ja elaniketoimetuleku tagamiseks. Mida on valitsus, Riigikogu ja President teinud, et hakataks täitma NATO ja Venemaa vahel sõlmitud aluslepingut. Rahva hirmutamise, vaenu ja viha õhutamise asemel oleks püütud leida võimalusi sõja ärahoidmiseks, aga sellega meie asjamehed pole hakkama saanud ja pole püüdnudki seda teha. Ja kui kakkiks läheb veel 1000 välisriigi sõduri Eestis viibi9mine. Kas põlistahvas peab hakkama koopas elama, nälgima ha haiguste küüsis virelema. Seda meie riigis valitsust ei huvita. SAga Nursipalu laienmdamisega tekitatakse paljudele inimestele totaalset ülekohut.