Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas, Kaia-Kaire Hunt,

Kommentaarid

sõnastusettepanekud

1 "Samaväärseid elamistingimusi pole riik kodudest loobujatele suuteline pakkuma." - parandada: Kodumajapidamiste asendamiseks pole riik seni suutnud õiglast lahendust pakkuda. 2 Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalul on alternatiive, mida peab igakülgselt kaaluma. Nõuame Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

  1. Riik pole suutnud siiani hüvitada omandireformiga ca 80000 inimesele tekitatud kahju. Nagu aru saada ,rahvale antakse ilusaid lubadusi, kui neist kasvõi 10 % täidetakse, siis on see maksimum. Põhiliselt sõidetaise rfahvast lihtsalt õle.