Tõstame tubakaaktsiisi 5%

Ants Jänes,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 3 allkirja

997 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 3 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Soovime tõsta tubakaaktsiisi 5 %, mis rakenduks 1. jaanuaril 2021. Eesmärgiks piirata tervisele kahjuliku tubaka tarbimist. Aktsiisist saadav tulu suunata tervishoidu, näiteks haiglate ja kiirabi kriisivalmidusse. Võimaluse korral pidada ka läbirääkimisi Läti, Leedu ja Poolaga, et ühtlustada aktsiiside abil tubakatoodete hindasid, et vältida piirikaubandust.

Kommentaarid

  1. Hea uudis !

    Ma polnud teadlik algatust tehes, et 11.12.2019 võeti Riigikogus vastu otsus, et 2021-2023 tõuseb tubakaaktsiis igal aastal 1.jaanuaril 5% ! Seega pole minu algatus enam vajalik ja ma katkestan selle. Aitäh, kes allkirja andis !