"Okupatsioonimõjude (1944-1991) vähendamise meetmete rakendamine, toetamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist ja levikut“

,

Kommentaarid

Rumalus

Keelamisega ei solva Te mitte midagi -- see on otsetee diktatuuri. Keelamine on kergeim ja kiireim viis saavutada oma poliitilisi (või mingeid muid) eesmärke, aga see on ohukoht meie demokraatia jaoks. Terveslikum oleks Eesti kultuuri ning riigi edasi arendada, et inimesed ise valisid keelt õppida ja keskkonda integreeruda. (ma räägin nt Ida-Virumaast, kus Eesti riik isegi ei katsetas kultuuri ega keelt arendada, kus lapsed lõpetavad kooli 0 keele teadmisega) Oma ettepanekuga teete Te lihtsalt rohkem kahju meie keskonna jaoks. Meie eesmärk on Eestit ühtlaseks teha vaid mitte seda rohkem lahutada. However, ma olen nõus võõrkeelsete meediakanalite rahastamise küsimusega. Seda võib teha näiteks see riik, kus räägitakse antud keelt või näiteks saab seda teha samuti ka eraisik, kui leidub sellist.