Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

Jalakäijate Ühing,

Kommentaarid

Sõnastada pealkiri „Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks“

Planeerimine“ on planeerimisseaduse kohane termin, allpool olevas jutus on oluline osa ehitusseadustiku kohasel projekteerimisel. Seega kasutades ainult planeerimisseaduse kohast mõistet pealkirjas anname me vale suuna – oluline on nii planeerimine kui projekteerimine teha avalikult, mõlema tegevuse toomine pealkirja teeb pealkirja ilmselt kohmakamaks. Samal põhjendusel kasutada visiooni viimases lauses "kavandamine".