Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

Siim Kobin,

Kommentaarid

Riik kaotab praegu töötavate pensioniealiste pealt teenitava tulu

Mulle ülaltoodud ettepanek tegelikult meeldib. Probleemne on üks eeldus ja probleemne on see eelkõige riigi / rahandusministeeriumi jaoks. Nimelt, kui ma õigesti aru saan, tugineb ülaltoodu eeldusele, et kõik pensioniealised kohe ka pensionile lähevad ning seega kaotab riik nende maksutulu. Tegelikkuses on üksjagu (täpset numbrit hetkel ei tea) neid, kes on küll pensioniealised, kuid töötavad edasi ka tänaste tööjõumaksude korral. Riigi poolt vaadatuna, kui rakendada ülaltoodud ettepanek automaatselt kõikidele pensioniikka jõudvatele inimestele, läheks selliste inimeste tänane maksutulu kaduma. Teiste sõnadega olekski vaja nüüd kasvõi tänaste numbrite pealt arvutada, et kas saadav kasu kaalub üles tekkiva kahju. Loomulikult tuleb ka arvestada, et inimeste käitumine hakkab uute reeglite raames muutuma ehk ma täiesti usun ettepanekus kirjeldatud stsenaariumit, et selline muudatus motiveeriks nii pensioniealisi tööl käima kui tööandjaid neid ka tööle võtma. Nii et kuigi see siin on esitatud vastuargumendina, siis printsiibis ma pigem toetan ülalkirjeldatud ettepanekut.

  1. Tekst võibolla jättis veidi vale mulje, aga pensioni ikka jõudes kohe pensionile jäämine ei ole kindlasti mitte ettepaneku eelduseks. Ma seda küll eraldi välja ei toonud, et teatud osa pensionäre töötab ka praegu pensioni ikka jõudes edasi. Ettepanek lihtsalt võimaldaks ja motiveeriks rohkematel seda teha. Mingil määral on see muidugi maksutulu kaotus, samas pensioni väljamakseid hoiab jällegi kokku.. aga isiklikult hindaks, et praegusel ajal on see pigem suhteliselt väikene osakaal. Suurenenud sissetulek maksusoodustuste näol suurendab tarbimist ja riik saab oma osa kaudselt läbi tarbimismaksude nagu käibemaks, aktsiisid jne. ikka kätte. Aga sellegipoolest tänud tähelepanu suunamise eest.