Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

Siim Kobin,

Kommentaarid

Uue eakuse rahvakogu

Kutsun teid esitama antud idee ka uue eakuse rahvakogule https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ba7b37cd-a5c8-4950-8265-122b74de2abd Seal käsitletakse vanemaealiste hõive teemat süstemaatiliselt ning iga laekunud idee/algatuse kohta koostatakse ka mõjuhinnangud.

  1. Jah, plaanin teha seda. Pole veel jõudnud kuna Uue Eakuse Rahvakogu raames pole sobivat alajaotust, mis otseset kõiki selle ettepanku eesmärke adresseeriks. Ehk siis vajab enne veidi kohendamist.