Lõpetame kanade puurispidamise Eestis

MTÜ Nähtamatud Loomad, Kristina Mering,

Kommentaarid

Ammu on aeg puurispidamine keelustada

Kuidas on võimalik, et ärihuvid sõidavad üle elusolendite heaolust? See ei ole modernsele riigile kohane. Loomad vajavad ja väärivad meie kaitset ja head kohtlemist. Arvestades kanade puurispidamise loogikat ja toimimise aluseid, siis ei ole mitte kuidagi võimalik tootmist jätkata viisil, mis arvestaks loomade viie põhivabadusega: vabadus näljast ja janust; valust, vigastusest ja haigusest; hirmust ja kannatustest; väljendada loomuomast käitumist; ebamugavustundest. Ja kui pole võimalik, siis tuleb see ära lõpetada. Keelustame.