Lõpetame kanade puurispidamise Eestis

MTÜ Nähtamatud Loomad, Kristina Mering,

Kommentaarid

Viimane aeg tegutseda

On näha, et ükski tööstusepoolne kommentaar ei sisalda pädevat argumenti kanade puurispidamise jätkamiseks. Kanasõbralike munakarpide hinnad on juba praegu vahel isegi soodsamad kui puurimunade omad. Seega on viimane aeg astuda Euroopa riikide jälgedes ja keelustada kanade puurispidamine.