Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

Inga Raitar,
  1. Vastuskiri pöördumisele

    Esitasite Riigikogule pöördumise „Rail Baltic – valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!“. Riigikogu juhatus suunas Teie pöördumise märgukirjana edasi astamiseks Riigikogu majanduskomisjonile, kelle pädevusse transpordivaldkond kuulub ning kes on ka pöördumises silmas peetud eelnõu 449 SE juhtivkomisjoniks. Teadaolevalt võttis Riigikogu 19. juunil seadusena vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Selle seaduse eelnõu menetlemise käigus on erinevates pöördumistes tõstatatud teemad nii majanduskomisjonis kui Riigikogu täiskogus läbi arutatud. Eelnõu poolt- ja vastuargumentide kaalumise juures kaasas majanduskomisjon Riigikontrolli ja Õiguskantsleri Kantselei spetsialiste ning on saanud tutvuda täiendava tasuvusanalüüsiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahendusel. Kogu eelnõu menetlemisega seonduv teave on kättesaadav Riigikogu kodulehel Eelnõu juhtivkomisjonina on majanduskomisjon teinud kõik, et Riigikogu liikmetel oleks võimalik teha teavitatud ja vastutustundlik valik. Eelnõu ja ratifitseeritud lepingut analüüsis õiguskantsler Ülle Madise oma meeskonnaga, andes hinnangu lepingu põhiseaduspärasusele, samuti on omapoolse analüüsi koostanud Riigikontroll, kes on lubanud hoida teravdatud tähelepanu kogu projekti elluviimise käigul. Läbi komisjoni poolt seaduse teksti viidud muudatuse, mida täiskogu toetas, peaks Vabariigi Valitsus edaspidi teavitama parlamenti RB rajamisega seonduvast jooksvalt ja vähemalt kord aastas esitama majanduskomisjonile vahearuande, millega on võimalik ka avalikkusel tutvuda. Lisaks tuleb iga-aastaselt riigieelarve lisana esitada RB Eesti osa ehitamise tegevuskava, sh investeeringud objektide kaupa ja nende eeldatav maksumus, mis on samuti avalikkusele kättesaadav teave ning peaks lisama kogu projekti elluviimisele enam läbipaistvust. Austusega (allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester Esimees Kaido Rosin 631 6433; kaido.rosin@riigikogu.ee https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/a7ffe767-a74e-4400-b38f-55643b7cf3fa

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?