MAA, METSA JA KINNISVARA OMASTAMISE SEADUS

Kristo Valdmann,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 13 allkirja

987 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 13 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Lugupeetud Riigikogu Liikmed

Teen ettepaneku luua seadus mis laseks Eesti Riigis maad, metsa ja äripinda omada ainult sünnijärgsetel Eesti kodanikel ning Eesti päritoluga firmadel mille osanikud on sünnijärgsed Eesti kodanikud.

Olemasolevad maha müüdud maatükid, metsad ja äripinnad turuhinnaga välismaalastelt tagasi võtta.

Välismaalastest eraisikutele jääks õigus rentida ning omada kinnisvarana elupinda.

Välismaalastele jääks alles võimalus äripinda rentida kuid mitte omada ning riigile jääb õigus alati need lepingud katkestada.

Välismaalaste poolt süstemaatilise kinnisvara kokkuostu avastamise puhul peab riik sekkuma ja selle peatama ning kinnisvara tagasi võtma.

Seadus mis tagaks, et Eesti vara terves ulatuses jääks igaveseks Eestlaste kätte.

Seadus mis kaitseks meid välismaailma röövkapitalismi ja korporatsioonide eest.

Eesti peab jääma täies ulatuses Eestlastele.

Kommentaarid

  1. -

    -