Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

Natalja Pessotšinskaja,
 1. Vastuskiri

  Lugupeetud kollektiivse pöördumise esindaja Riigikogule esitatud pöördumises palutakse toetada ettepanekut, et kohalik omavalitsus võtaks kaitse alla metsa, mis asub Narva-Jõesuu piirkonnas. Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182 „Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2018. aasta 29. mai otsusega nr 106 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks keskkonnakomisjonile. Keskkonnakomisjon arutas pöördumist oma 11.06.2018 istungil, millest võtsid osa peale pöördumise algataja esindaja Natalja Pessotšinskaja ka Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin, Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) juhatuse esimees Aigar Kallas ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Aigar Kallas andis teada, et antud piirkonnas kuulub 30 % metsast eraomanikele ja 70 % riigile, riigile kuuluvatest metsadest on hetkel kaitse all natuke alla 200 ha. Tema sõnul on kõne all olev mets suuresti männimets, kus puud on ühesuguse küpsusastmega ning seal tuleks teha turberaiet, sest vanaks jäävad puud võivad muutuda ohtlikuks ja ümber kukkuda. Komisjoni liikmetele anti teada, et seniste läbirääkimiste käigus on kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga lepitud kokku, et 2-3 aasta jooksul mingeid raieid ei tehta. Narva-Jõesuu linnapea sõnul on sügisel algatamisel uus üldplaneering, mille koostamise käigus on võimalik pidada läbirääkimisi riigi, sealhulgas RMK esindajatega, et uurida metsa kaitse alla võtmise võimalusi. Eelnimetatud istungil toimunud arutelul nõustuti, et Narva-Jõesuu piirkonnas asuvate metsade majandamisel tuleb jälgida ka kohaliku elanikkonna soovi metsa säilitamise ja looduskaitse alla võtmise kohta. Selleks edastatakse antud pöördumine Narva-Jõesuu linnavalitsusele kõiki osapooli rahuldava lahenduseni jõudmiseks. https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/e1fa39b9-807c-4fe3-b447-6cfa5694bd39

 2. Arutelu keskkonnakomisjonis

 3. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529, Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Natalja Pessotšinskaja k.a 8. mail algatatud kollektiivne pöördumine "Päästkem Narva-Jõesuu metsad!" ja edastada see menetlemiseks keskkonnakomisjonile. (allkirjastatud digitaalselt) Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

 1. Ivan Filippov

  Сбережем наш лес

  Лес должен быть.

  1. Ljubov Sharov

   Лес должен быть!!!!

  2. Svetlana Mošnikova

   Лес должен быть!!!!

 2. Natalja Pessotšinskaja

  +1 и должен быть полноценным лесом, а не порослью.

  и должен быть полноценным лесом, а не порослью.

  1. Roman Kruglov

   +1 Курортная зона не тундра!

   Лес умирает от заболоченности, дренажные канавы забиты, чаще мусором. Готов принять участие в контроле лесополосы, возможно и субботнике! Берите пример с вырубками в соседней Финляндии. Их процесс проходит гораздо цивилизованней, с последующим удалением корней и сопутствующего мусора. Не забываем о восстановлении повреждённых лесных дорог. Так как передвижение даже пешком в некоторых местах не возможно от рытвин и чрезмерного давление на грунт. Курортная зона не тундра!

   1. Tuuli Reinsoo

    Mets, see on osa kultuurist, mitte puiduvaru.

    Toetan Narva-Jõesuu piirkonna looduskeskkonna säilimist. Narva-Jõesuu on kuurort, mitte puuhoov. Eesti Vabariik, ära palun valeta rohkem maailmale näkku, et meil on ilusad metsad, kui meil on vaid ilusad kännud. Valitsus, Keskkonna- ja Kaitseministeeriumid - ärge olge sellised jõuetud ludrid. Kuidas te meid vaenlase eest kaitsete, kui te ei suuda isegi metsi kaitsta? Kui tahate reklaamida Eestit kui metsariiki, siis ei piisa virtuaalsest imagoloogiast. Näidake, et te ei piirdu ainult sõnadega. Kultuuriministeerium - eesti inimeste metsakultuur ja metsaarmastus on ainulaadne ka maailmapärandi seisukohalt ega olene rahvusest. Metsaga seotud traditsioonid tuleks kaardistada, igas Eestimaa paigas peaks uurima, milline tähendus on kohalikul metsal inimeste jaoks, et seda mitte kergekäeliselt raiuda. Kui sel on kultuuriliselt oluline roll ELUSA metsakooslusena, siis ei tohiks seda raiuda. Meil kõigil, kes me siin elame, on metsaga eriline side, mis ei piirdu majanduslike huvidega.

    1. Marko Veide

     Tere Rahvaalgatus

     On olemas Eesti pass ja juhiluba, kuidas saan anda allkirja?

     1. Eesti Koostöö Kogu

      Tere! Rahvaalgatus.ee on loodud kollektiivsete pöördumiste toetajatele digiallkirja andmiseks.Pöördumise algataja võib Riigikogule koos digiallkirjadega üle anda allkirju ka paberkandjal, kuid selles osas tuleb Teil suhelda otse algataja(te)ga ja uurida, kas nad paberile ka toetusallkirju koguvad.Digi- ja paberallkirjad on seaduse silmis võrdsed ning lähevad Riigikogule saadetuna mõlemad arvesse.ID-kaardi ja mobiil-ID allkirjastamisvõtit saab kasutada PIN2-koodi abil. Mis tahes muu viis oma isiku tuvastamiseks ei võrdu digiallkirjastamisega. Lisaküsimuste korral palume need võimalusel esitada otse tagasiside aknasse - nii jõuab informatsioon kõige kiiremini meie meeskonnani. Heade soovidega

    2. Kiira Bõtškova

     mets!

     mets

     1. Aleksander Laane

      Mets, puhas vesi, muld, õhk - need on inimese eksisteerimise eeltingimused Maal

      Kliimamuutused põhjustavad sõdu (n Süürias), põgenikelaineid, reostust ja kannatusi. Me peame oma metsa nägema kogu planeedi metsa osana! Mets on meie suur varandus ja sellega tuleb toimetada ettevaatlikult! Erakond Eestimaa Rohelised toetavad metsakaitsjaid! Aleksander Laane, EER aseesimees

      1. Олег Рудольфович Култаев

       В защиту леса

       В соответствии с Законом о местном самоуправлении (KOKS): § 2. Концепция местного самоуправления (1) Местное самоуправление является правом, способностью и обязанностью демократически сформированных муниципальных органов власти - волостного муниципалитета или города - установленных Конституцией для самостоятельной организации и управления местной жизнью на основе законных потребностей и интересов сельского муниципалитета или жителей города и с учетом особенностей развития сельской местности или города. (2) Местное самоуправление: 2) через демократически сформированные представительные и авторитетные органы, а также по местным вопросам посредством опросов населения или общественных инициатив. § 3 Принципы местного самоуправления Местное самоуправление основывается на следующих принципах: 1) независимое и окончательное решение и организация вопросов местной жизни; 2) обязательное гарантирование законных прав и свобод каждого в муниципалитете и городе; 3) соблюдение закона при исполнении своих обязанностей и обязанностей; 4) право сельского самоуправления и жителей города участвовать в осуществлении местного самоуправления; 5) ответственность за выполнение своих обязанностей; 6) гласность деятельности; Власть обязана прислушаться к мнению жителей.