Tervisliku vananemise kontseptsioonUus Eakus

Kadri Orula,

Kommentaarid

Eakate teema käsitlemisel puudub süsteemsus

Eakuse rahvakogu raames on algatatud ridamisi vajalikke ideid alates tervisliku vananemise kontseptsiooni väljatöötamisest, teenusmajade loomise soodustamisest, hoolduskindlustuse loomisest, vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamisest kuni seeniortöö elukutse ja valdkonna väljaarendamiseni. Kõik nimetatud ja veel paljud teised on pandud hääletamisel ning on kogunud erineval määral hääli, milledest vaid mõned on ületanud nõutava 1000 hääle piiri, mis tagab küsimuse lähetamise Riigikogu menetlusse. Kui edasi tegeletakse vaid nende teemadega, mis said nõutava arvu hääli, siis jäävad mitmed olulised eakatega seotud teemad Riigikogus käsitlemata. Näiteks pole mõeldav, et hoolduskindlustuse loomist või teenusmajade rajamist saab kujundada ilma tervisliku vananemise kontseptsioonita. Liiga paljude teemade korraga rahvahääletamisele panek on killustanud hääletajad ning kahandanud võimalusi, et Riigikogus eakate teemaga hakatakse senisest tõsiselt tegema. Sellepärast on vaja, et Koostöö Kogu koos ekspertidega töötaks välja tervisliku vananemise kontseptsiooni sellise projekti , mis süsteemselt ühendaks erinevaid pakutud ideid eakate probleemide reaalseks lahendamiseks Eestis.