Kaja Kallas peab tagasi astuma!

Eesti Keskerakond, Anneli Ott,

Kommentaarid

Lugege mu huultelt....

Rahvalt saadus mandaat rehvormierakonnale on saadud sõna-otseses mõttes rahvale valetamisega enne valimisis. Aus käik Kallaselt oleks ise tagasiastumine.

  1. Esiteks oli meedias teavet algatuse kohta, kuidas ilmus siia 16 tuhat allkirja ?! Teiseks oli sellel platvormil sarnane algatus juba selle aasta augustis! Kolmandaks, need intriatiivid sellel platvormil tulid kahest parteist! Ja mis puutub kokkusattumusse või mitte, siis hääletamispraktika juba ütleb, et see teema on väga asjakohane ja vähemalt siin saab inimeste häält kuulda!

  2. Irina Letjajeva-Anissimova, Teie nimetatud asjaolud ei lahenda kuidagi minu välja toodud kitsaskohti: läbipaistvuse puudumist, mis tähendab, et algatusega tutvujal ei ole võimalik tuvastada, et algatuse taga on poliitiline partei, ning vastuolu hea tavaga. Tänan tähelepanu eest!

  3. Kuidas saab nii labaseid popilustlike süüdistusi esile tuua ? Kas on raske aru saada, et kui Reform, ei soovinud maksutõusu kuid Sotsid ja e200 seda nõudsid, siis üksi ei saa RE seda muuda. Pealegi see oli toona, teatud teiste maksude ja muu olukorra osas öeldud, ning neid meelega planeeritud lõkse ei tasu nagu tõsiselt võtta, pole vist ka kedagi, kes seda "maksud ei tõuse" norimisena kasutab kes ise PÄRISELT hääletanud oleks RE poolt, on nii ? Ja kui te selle imelise naise huulelt, palju muid tarkuse ja armastuse sõnumeid oma rahvale ja riigile lugeda oleksite mõistnud, siis oleks kogu riigi areng hoopis paremas astmes ja saaksime koos palju kiiremini meile pandud raskustest üle - sest neid raskusi on genereeritud meile mitte ainult ida poolt - ja neile isegi ei saa panna pahaks, kui nad seda teevad, sest miks nad seda tegema ei peaks ? Ometigi, nad seda palju vähem teevad, kui seda mitmed muud päris eesti vaenulikud nõuavad ja soovivad, Vladiimirit selle eest lausa Lääne agendiks veel kutsuma hakatakse, märkige mu sõnu Eestlase (vanaema perekonna nimi Valge) ta juba on kogu oma valitsuse tippjuhi ja nõuandjana hoidnud.Kui ta veel need punarajakad selle Ukraina kallalt ka välja (kelle tankidel Nliidu lipud olid ja tegid vene juhtkonna kuuletamatuid rööv ja vallutuskäike mida venemaa pidi enda tegudena alla neelama, et austust ja imagot säilitada) mõtleks kuidas see ebanormaalne sõda lõpetada, siis saaks enne hauda veel vast veel isegi Peetruse jutule. Ja mis aga meie auväärt riigijuhtidesse puutub, siis ma usun, et meil siin tasuks olla palju tänulikumad, võrreldes sellega, mida siin mõned muud jõud näha sooviks kes köitpidi üldse mitte eesti puu küljes

  4. Kas saaks kudagist hr. Meigole vihjada, et ta pööraks tähelpanu hõigekirjale ja kelekassutusele. Ja ei pritsiks datti.